W skład szkody wchodzi szkoda rzeczywista i utracone korzyści i obie z nich wchodzą w skład odpowiedzialności, opisanej w Kodeksie Cywilnym. Do utraconych korzyści zaliczamy wszelkie korzyści, które moglibyśmy osiągnąć, gdyby zaistniała szkoda nie wystąpiła. Jednak w  przypadku, gdy poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.

Co to jest naprawienie szkody?

Naprawienie szkody powinno nastąpić poprzez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. W przypadku, gdy przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe to roszczenie poszkodowanego ogranicza się wyłącznie do formy pieniężnej.

Uzyskanie odszkodowania za utracone korzyści

W celu uzyskania odszkodowania na utracone korzyści poszkodowany musi wykazać z dużym stopniem prawdopodobieństwa, że w danym okresie osiągnąłby określony zysk, którego został pozbawiony wskutek popełnionego zabronionego prawem czynu. Szkody w przypadku utraconych korzyści mogą być bardzo zróżnicowane.

Najczęściej jednak wskutek jakiegoś zdarzenia tracimy możliwość zarobku na przykład z powodu zniszczonego auta w kolizji nie możemy pojechać do pracy, bądź też podjąć nowego zlecenia lub też tracimy wcześniej wydane pieniądze na przykład brak możliwości wyjazdu na wakacje po wcześniejszej rezerwacji noclegu z zaliczką.

W celu udowodnienia utraconych korzyści powinniśmy okazać realne dowody takie jak umowy, przelewy czy skany rozmów. Wszystko to ma na celu udowodnienie realnej wartości utraconych korzyści, a  co za tym idzie nie może prowadzić do bezpodstawnego wzbogacenia. Musimy otrzymać dokładnie taką kwotę, jaką byśmy zyskali w przypadku, gdy czyn zabroniony prawem, by się nie wydarzył.

Czy istnieje możliwość wyłączenia odpowiedzialności za utracone korzyści?

Tak i ma to najczęściej miejsce w przypadku firm i awarii. Tworząc umowę niektóre firmy zawierają w niej klauzulę wyłączające odpowiedzialność odszkodowawczą. Jednak zawsze obejmuje ona wyłącznie szkodę nieumyślną. W żaden sposób nie możemy uwolnić się od odpowiedzialności za czyn umyślny.

W przypadku zawierania umowy z daną firmą warto przeanalizować  umowę w celu zweryfikowania czy zawiera ona w sobie wzmiankę o odszkodowaniu za utracone korzyści. Wiele firm nie uchyla się od takiej odpowiedzialności wykupując odpowiednie ubezpieczenie, które w razie popełnienia szkody pokryje również odszkodowanie za utracone korzyści.

Author

Comments are closed.