Spowolnienie gospodarcze niesie za sobą większe ryzyko wystąpienia zatorów płatniczych i utraty płynności finansowej. Narzędziem zewnętrznego finansowania zapobiegającym czarnemu scenariuszowi jest faktoring. Jak działa to rozwiązanie w praktyce?

Priorytet: utrzymać cash flow

Płynność finansowa jest parametrem charakteryzującym rzetelne i dobrze zarządzane przedsiębiorstwa. Jednak nawet stabilne firmy – szczególnie w okresie dużej niepewności gospodarczej – mogą napotkać problemy z wypłacalnością z powodu zatorów płatniczych u swoich kontrahentów. W takich sytuacjach z pomocą przychodzi usługa faktoringu. To nowoczesne narzędzie oferowane przez wyspecjalizowane instytucje finansowe oraz banki. Faktoring zapewnia natychmiastowy dopływ środków na prowadzenie działalności – uwalnia gotówkę zamrożoną na wystawionych fakturach. Opisywana usługa ma kilka wersji. Najbardziej popularną odmianą jest faktoring klasyczny.

Jak działa faktoring w tradycyjnym rozumieniu?

Firma przewidująca kłopoty z utrzymaniem płynności finansowej lub doświadczająca tego problemu może skorzystać z usług firmy faktoringowej (faktora). Przed udostępnieniem środków, faktor sprawdza wiarygodność finansową nabywcy dóbr i usług, któremu została wystawiona faktura. W przypadku braku przeciwskazań, firma faktoringowa wypłaca w ciągu doby część (ok. 90%) kwoty, na którą opiewa dokument sprzedaży. Dzięki temu sprzedawca (faktorant) ma środki na regulowanie bieżących zobowiązań, planowanie zakupów i inwestycji.

Firma faktoringowa przejmuje prawo do wierzytelności, po uprzednim wyrażeniu zgody przez płatnika. Dzięki temu zabiegowi opłata za fakturę jest przelewana na konto faktora zgodnie z terminem zapłaty. Po otrzymaniu zapłaty, faktor transferuje brakującą część środków faktorantowi, po odliczeniu prowizji za swoją usługę. Faktoring staje się na polskim rynku coraz częściej wybieranym rozwiązaniem przez podmioty z wielu branż. Jego rosnąca popularność wynika m.in. z faktu, że faktoring jest bardziej elastyczny i łatwiej dostępny niż kredyt operacyjny.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Indos.pl – faktoring – Zapraszamy!

Author

Comments are closed.

https://xann.pl/sitemap Záhradný nábytok v škandinávskom štýle - tvoja inšpirácia do modernej záhrady  Hliníkové pergoly na terasu